جولای
9

ترکیبات گیاه آلوئه‌ورا

1- ویتامین های موجود در آلوئه وراء عبارتند از: A, B1 .B2 .B3 .B5 .B6 .B12 ,C ,E ,،فولیک اسید، نیاسین که خاصیت متابولیسم آمینواسیدها و خون سازی و تولید گلبول های قرمز ،ضد اکسید رادیکال های آزاد را در بدن دارند.2- قند های موجود در آلوئه وراء شامل : پل ...