جولای
50

اهمیت اقتصادی آلوئه ورا

اهمیت اقتصادی آلوئه ورا و ضرورت راهیابی به بازارهای جهانی : امروزه آلوئه ورا در صنعت به نام نفت سبز یاد می شود. همانگونه که نفت ماده اصلی اکثر محصولات می باشد امروزه آلوئه ورا نیز به عنوان ماده اصلی و تشکیل دهنده در سایر محصولات می باشد. ورود الو ...