آگوست
46

دلایل برتری آلوئه‌ورا نسبت به سایر کشت ها

1- آلوئه ورا گیاهی است شش ساله.بدین معنی که با کشت آن بمدت شش سال شما را از کاشت مجدد و کارها و هزینه های جانبی از جمله تسطیح زمین و سایر امور بی نیاز می کند.2- آلوئه ورا بر خلاف سایر کشت ها نیاز به نگهداری خاصی ندارد به طوری که شما با داشتن حدا ...